2018. aasta septembris alustab uus grupp.

Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad ennast paremini tundma õppida, leida vastuseid vasta­mata küsimustele, uurida enda jaoks olulisi teemasid, leida uusi viise oma elu juhtimiseks, jõuda lähemale tundele, et elu on minu kontrolli all ja meeldib mulle.

Kui sa soovid muutuda spontaansemaks, julgemaks, rõõmsamaks; kui sa tahad paremini toime tulla ambivalentsete tunnetega; kui sa tahad paremini mõista ennast ja teisi, siis on see grupp sinu jaoks!

Tööviisidena kasutame tegevuslike ja psühhodraama meetodeid. Psühhodraama on aktiivõppe meetod isiksusliku arengu saavutamiseks, oma personaalse tõe ja uue energia leidmiseks, spon­taansuse suurendamiseks. Psühhodraama kursused on väga mõjusad ja kuuluvad „kiirete“ aren­dusmeetodite hulka, olles abiks nii uuteks väljakutseteks valmistumisel, muudatustega kohane­misel kui raskuste ületamisel.

Endel Hango – psühholoog, täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener, organisatsiooni-konsultant, coach ja superviisor, psühhodraama lavastaja ja õpetaja, luguteatri sertifitseeritud praktik.

Priit Ahte – õpetaja, täiskasvanute koolitaja, psühhodraama lavastaja, super­viisor, täiskasvanute, noorte ja laste nõusta­ja, enesearengugruppide juht, luguteatri näitleja

Grupp käib koos viis korda 2018. septembrist kui 2019. jaanuarini:

13.-14.09.2018

25.-26.10.2018

15.-16.11.2018

13.-14.12.2018

17.-18.01.2019

Sessioonide ajakava on neljapäeva õhtul kell 18-21 ja reedel kell 10-17.

Kursus toimub Tallinnas, ruumid veel täpsustuvad. Kursusel osalejatega viiakse läbi eelintervjuud (augustis-septembris 2018) ning sõlmitakse koolitusleping.

Kursuse kogumaht on 60 akadeemilist tundi. Soovijad saavad tunnid kanda psühhodraama rakendaja väljaõppesse üle.

Kursuse maksumus on 500 eurot. Huvilistel anda oma huvist teada pd@self.ee