ISIKSUSLIKU KASVU JA ENESEARENGU GRUPP 2020-2021 Tallinnas 

Enesearengut toetava kursuse käigus saavad osalejad leida toimivamaid lahendusi oma elu loomisel ja revideerida oma järgmisi uskumusi:

  • Sa võid võtta endale aega.
  • Sa tohid olla loov.
  • Sa võid, sa võib-olla pead vigu tegema.
  • Sul on luba naerda ja lõbutseda.
  • Sa võid hoolida sellest, millest hoolid ja ei pea hoolima sellest, mis ei meeldi.
  • Sa võid oma seisukohta muuta.
  • Sa võid elada enda jaoks rahuldust pakkuvat elu. Sa suudad oma unistused ellu viia.

Tööviis: Enesearengugrupis loome turvalise arengut toetava keskkonna ja tegutseme peamiselt psühhodraama tegevuslike meetodite toel, mis võimaldavad tegeleda nii iga gupiliikme kui grupi jaoks oluliste teemadega. Psühhodraama põhieesmärgiks on inimeste spontaansuse ja loovuse arengu võimaldamine, mille tulemusena nad suudavad leida uusi lahendusi vanadele probleemidele ja kitsaskohtadele või kohaselt tegutseda uudsetes olukordades, leida uut energiat ja tunda end oma elu rahuloleva juhina.

Toimumisajad:

25.-26. september 2020, 30.-31. oktoober 2020, 11.-12. detsember 2020,8.-9. jaanuar 2021, 5.-6. veebruar 2021, 5.-6. märts 2021, 9.-10. aprill 2021.  

Reedel kell 18-21, laupäeviti 10-17 (lõunapausiga)

Toimumiskoht:

Vana-Viru 6, Tallinn

Kursuse maht: 84 akadeemilist tundi, kursus lõpeb tunnistusega

Kursuse maksumus: 770 € (sisaldab koolitust, ruumi üüri, tunnistust)

Registreerimine: ene@metsatark.ee , anu.parts@gmail.com

Grupijuhid: Ene Velström on psühhodraama koolitaja- Trainer. Educator. Practioner (TEP 2018), superviisor, grupiterapeut, suhtlemistreener. Täiskasvanute koolitaja ja nõustajana kogemusi 22 aastat. Tartu Psühhodraama Instituudi juhatuse liige ja õppejõud, enesearengugruppide juht. „Psühhodraama mõtteviis on kandvaks alustalaks kogu minu elus. Olen rahul, kui olen grupis loonud tingimused, mille toel vabanevad inimesed liigsest pingest, hakkavad tegema enda jaoks paremaid valikuid nii töö- kui eraelus ning elavad teiste inimeste keskel tervema, loovama ja õnnelikumana.“

Anu Parts on psühhodraama koolitaja – Psychodrama Leader (2018), täiskasvanute koolitaja ja nõustaja. Õpib Tartu Psühhodraama Instituudis (Certified Practicioner tase). “Psühhodraama on kasvatanud minu oskusi töös inimestega ja andnud mulle julguse teha oma elus valikuid. Olen saanud sõbraks spontaansusega iseendas ning sedakaudu jõudnud loovuse kasutamiseni tööalastes, igapäevastes ja huvialadega seotud tegemistes.”