Ene Kulasalu, CP

CP ja TEP väljaõppes alates 2006.aastast.

Esimest korda olin psühhodraamas 1995.aastal. Sealt sain kogemuse, et enda teadlikuks tegemine isest endas on huvitav, seikluslik, inspireeriv, tõene ja köitev. Minu elu on olnud põnev avastus enda rollidest ja nende arengutest kohtumisel teiste inimestega. Need teemad on kunagi köitnud ka psühhodraama rajajat J.L.Morenot. Olen neli aastat psühhodraama väljaõpperühma üks juhtidest, millest 1 on jõudnud liidritaseme õppesse ja teine rühm lõpetanud assistenditaseme. Psühhodraama lavastamise, sotsiomeetria ja grupiteraapia õppimise juhtimine on pakkunud põnevaid väljakutseid minu enesearengule ja psühhodraama õpetajaks kujunemisele. Kasutan psühhodraamat ja sotsiomeetriast oma koolitajatöös ja supervisioonides ning olen veendunud nende reaalselt toimivast mõjust koostöööle ja isiksuse arengule nendes gruppides, mida koolitaja juhin ning organisatsiooni õppimisvõime ja õpihimu säilimisse.

kulasalu@ami.ee