Tartu Psühhodraama Instituut on loodud 2012. aasta märtsis, kui rahvusvahelise Psychodrama Co-operation Eesti haru sai õiguse tegutseda iseseisva instituudina, aktsepteerituna Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Psychotherapy poolt.

Instituudi algatajad Karin Hango, Vahur Murutar, Koidu Tani-Jürisoo, Ene Velström, Ene Kulasalu, Endel Hango ja Liis Hango olid psühhodraama-alase väljaõppe saanud Rootsi Moreno Instituudis ning jätkasid üheskoos nn Rootsi koolkonna traditsioone järgides psühhodraama ja tegevuslike arendusmeetodite õpetamist ja levitamist Eestis.

 2014 võeti instituut vastu FEPTOsse (Federation of European Psychodrama Training Organizations). 2016 reorganiseerisime Tartu Psühhodraama Instituudi mittetulundusühinguks.

Tartu Psühhodraama Instituudi eesmärgiks on psühhodraama ja sotsiomeetria meetodite arendamine ning kasutamine inimeste, gruppide ja organisatsioonide arengu toetamisel ning psühhodraama ja sotsiomeetria spetsialistide väljaõpete korraldamine.

Me oleme veendunud, et õnnelik elamine ja töötamine tänases maailmas eeldab masinliku rollitäitmise asemel tihedaid inimestevahelisi kontakte, head enese- ja suhteteadlikkust. Iga inimese isiksus on sedavõrd oluline, et kaasaskantav kogemus väärib uurimist ja mõtestamist.

Psühhodraama pakub võimalusi oma võimaluste ja piirangute tundmaõppimiseks ja ületamiseks üsna mõnusal mängulisel moel. Sotsiomeetria aitab teadlikumalt mõista ja kujundada suhteid.

 

Olulisem on aga see, et kindlasti annab psühhodraama lisaenergiat ja spontaansust, mis aitavad raskeid või ootamatuid olukordi tulemuslikult ja meeldivalt lahendada.

 

Tegemist on mõtteviisi ja metoodikaga, millesse me usume ja mida tahame arendada.

 

Kui Sul on soovi arendada iseend või oma organisatsiooni Tartu Psühhodraama Instituudi professionaalide abil, siis võta meiega ühendust pdi@psyhhodraama.ee