Mis on psühhodraama?

Algselt oli psühhodraama grupiviisilise psühhoteraapia varaseim vorm. Psühhodraama rajaja J.L.Moreno märkas nimelt, et vaimsel tervenemisel ja uute toimetulekuviiside ning õnnelikuma elamise õppimisel saab üks inimene teisele abiks olla. Ning et tervendavalt mõjuvad tegelikud kohtumised ja ühine mänguline tegutsemine.
Tänapäeval armastame öelda, et psühhodraama on subjektiivse tõe uurimine tegevuslike meetoditega.

Psühhodrama lavastaja käivitab pärast spetsiaalset soojendust tegevuse, mille käigus osalejad saavad ennast, oma elu ja suhteid uurida ja ennast mingis mõttes proovile panna. Rolle vahetades, oma tegemisi teiste esituses kõrvalt vaadates, erinevaid tehnikaid kasutades suureneb spontaansus, areneb üksteise tunnetamine ja võime mõista ning juhtida tundeid ja suhteid. Tegutsemisele järgneb kogetu mõtestamine.

Psühhodraama keskne mõiste on spontaansus – võime uutes olukordades kohaselt toimetada ja harjumuspärases keskkonnas uusi sobivaid käitumisviise leida. Olla proaktiivne tegutseja, mitte virisev jauraja. J.L.Moreno arvas, et spontaansust saab arendada keskkonnas, mis on vaba keskpärasuse kuritarvitustest. Psühhodraamakursustel tekitame seda üheskoos.