Action Methods / tegevuslikud meetodid 

mitte-psühhodramaatikutele

19.-20. detsember 2018

Tartu

Psühhodraama meetodeid kasutatakse tänapäeval väga laialt. Lühikursusel jagamegi tegevuslikke loovmeetodeid, mida saab ohutult kasutada nii teistes psühhoteraapia koolkondades kui ka laiemalt – õpetamises, sotsiaaltöös, (projekti)juhtimises, inimeste arendamises, jne. Kursus sobib spetsialistidele (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, pereterapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid), kes töötavad inimestega nii individuaalselt kui viivad läbi grupiviisilist arendust.

Kursuse teemad:

  • Psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia
  • Tegevuslikud meetodid 
  1. Rollivahetus (psühhodraama peamine ja enim tuntud meetod, mille esmane eesmärk on vastaspoole mõistmise suurendamine)
  2. Tühi tool (projektsioonidega töötamine)
  3. Monodraama (psühhodraama lavastus individuaaltöös)
  4. Sotsiomeetrilised harjutused ja näidustused selleks
  5. Erinevad grupitöö meetodid (grupi olulisus õppimisel ja arenemisel, kuidas grupi potentsiaali parimal viisil ära kasutada)
  6. Psühhodraama lavastuslikud meetodid (duubeldamine, peegel, abimina/sümbolesemete kasutus)
  7. Otsusele jõudmise/kahtlustega töötamise meetodid (skaalad, tulipunktid, projektsioonid tulevikku, kohtumised)
Koolituse läbinu teab peamisi psühhodraamameetodeid ja oskab elemente neist kohasel viisil inimeste arendamisel kasutada.

Töötuba viivad läbi:

Endel Hango (Trainer. Educator. Practitioner) ja

Liis Hango (Trainer. Educator. Practitioner)

Lisainfo ja registreerimine: pd@self.ee

Hind: 140 EUR