Psühhodraama assistendi väljaõppe eesmärk on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama alase baasväljaõppe andmine.

Väljaõppe tulemusena saavad osalejad isikliku psühhodraamakogemuse nii oma juhtumitega tegelemisest kui kaaslaste töödes osalemisest. Omandatakse psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid.

Õpingute kestus on 2,5 aastat.

Psühhodraama assistendi väljaõpe koosneb 4 ainemoodulist – psühhodraama ajalugu, psühhodraama 5 elementi, psühhodraama baastehnikad, rolliteooria ja rollipraktika. Kursuse lõpetamiseks esitatakse 10-12-leheküljeline kirjalik töö, milles on kirjeldatud olulisi kogemusi õpinguajast (oma kogemust on kirjeldatud psühhodraama ja sotsiomeetria teooriat ja põhimõtteid arvestades).

Programm vastab rahvusvahelistele psühhodraama väljaõppe nõudmistele (milles on kokku leppinud Nordic Board ja Ameerika ning Austraalia psühhodraama ühingud).

  • Eelmine assistentide grupp (10. grupp) lõpetab oma õpingud 2017. aasta alguses. Grupijuhid Endel Hango ja Ene Kulasalu.
  • Järgmine assistentide väljaõppegrupp alustab 2017. aastal (11. grupp).
  • Huvi ja küsimuste korral pöörduge pd@self.ee.