Psühhodraama grupijuhi väljaõppekursuse eesmärk on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning teadmiste ja oskuste õpetamine psühhodraama juhtimiseks.

Kursuse tulemusena on lõpetanud omandanud psühhodraama juhtimiseks vajalikud filosoofilised ja praktilised elemendid.

Õpingute kestus on 2,5 aastat, mille jooksul läbitakse õppekava järgmised ained: spontaansuse ja tegutsemise printsiip, katarsis ja lava, sotsiomeetria ja rolliteooria, lavastamiskunst psühhordaamas. Kursuse lõputööks on kirjalik töö valitud teemal psühhodraamast ning samateemalise 3-tunnise töötoa juhtimine.

Programm vastab rahvusvahelistele psühhodraama väljaõppe nõudmistele (milles on kokku leppinud Nordic Board ja Ameerika ning Austraalia psühhodraama ühingud).

2016. aastal õpib Instituudis üks grupijuhi väljaõppe gruppi (9. grupp).

Grupijuhi väljaõppe koolitajad: Liis Aavaste-Hango, CP ja Ene Velström, CP, superviisor Vahur Murutar, T.E.P.