Certified Practicioner, CP

Kursuse eesmärk on psühhodraama alase väljaõppe andmine, mis võimaldab iseseisvalt tegutseda psühhodraama lavastajana, grupi-psühhoterapeudina.

Väljaõppe tulemusena on õpilased praktiseerinud psühhodraamat, sotsiomeetriat ja grupipsühhoteraapiat ning saanud juhtumikeskset, otsest ja samuti diagnostilist supervisiooni ning neil on oskused iseseisvaks tööks psühhodraama lavastajana, psühhoterapeudina.

Õpingute kestus on 2-3 aastat, mille jooksul lavastaja õppes olijad töötavad oma grupiga, saavad supervisooni ning valmistuvad lõpueksamiks.

Kursuse lõpetamiseks tuleb sooritada ühepäevane kirjalik eksam ning läbi viia poolepäevane psühhodraamasessioon, mis sisaldab teooria esitust, soojendust ja psühhodraamat. Eksamineerijaks on mõne teise instituudi TEP.

Programm vastab rahvusvahelistele psühhodraama väljaõppe nõudmistele (milles on kokku leppinud Nordic Board ja Ameerika ning Austraalia psühhodraama ühingud).

Lavastajaõppes on hetkel üks grupp, kes alustas 2015. aasta augustis.