PSÜHHODRAAMA RAKENDAJA KOOLITUS

2020 – 2021 toimub Tartu Psühhodraama Instituudis psühhodraama rakendaja koolitus, mille eesmärgiks on osalejate isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama alase baasväljaõppe andmine. Rakendaja on psühhodraama asjatundja tase, kes on õpetatud psühhodraama elemente kasutama oma töös inimeste ja gruppidega.

Kursuse tulemusena saavad osalejad isikliku psühhodraamakogemuse nii oma juhtumitega tegelemisest kui kaaslaste töödes osalemisest. Nad omandavad psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid.

Mis on psühhodraama?

  • Psühhodraama (mille loojaks on J. L. Moreno) on arendamisfilosoofia ja tegevuslike meetodite kogum, mis võimaldab tegeleda inimeste jaoks oluliste teemade, probleemide, murede ja unistustega.
  • Psühhodraama põhieesmärgiks on spontaansuse ja loovuse arendamine inimestes, inimgruppides ja organisatsioonides, mille tulemusena nood suudavad leida uusi lahendusi vanadele probleemidele ja kitsaskohtadele või kohaselt tegutseda uudsetes olukordades.
  • Psühhodramaatilise lähenemise puhul mängitakse läbi inimeste või gruppide jaoks olulisi arendavaid situatsioone ning õpitakse saadud kogemustest.
  • Tegutsemise, saadud kogemuste, jagamise ja arutelu tulemusena on võimalik
   1. saada uut energiat tegutsemiseks ja arenguks
   2. leida uusi viise edukamaks või õnnelikumaks toimimiseks (näiteks juhina)

Koolitus võimaldab:

  • uurida oma elu, sisemaailma ja suhteid ümbritsevate inimestega
  • avastada uusi võimalusi elus, muuta oma elu meeldivamaks ja vabaneda eluraskustest ning rutiinist, saada uut energiat
  • arendada loovust ning läbilöögivõimet
  • tutvuda isikliku kogemuse kaudu psühhodraama teoreetiliste alustega

Koolituse õppekavaga on võimalik tutvuda siin

Väljaõppe toimumise ajad 2020.-2021. aastal:

Väljaõpe koosneb nädalalõpukohtumistest ja suveintensiivlaagritest. Nadalalõppude kellaajad on neljapäeva õhtul 18-21; reedel 10-19 ja õhtune koosviibimine; laupäeval 10-14.

2020. aastal:

11.-13.06; 3.-7.08 (intensiiv 5 päeva); 8.-10.10;   5.-7.11; 10.-12.12.

2021.aastal:

4.-6.02; 8.-10.04; 6.-10.06 (intensiiv 5 päeva); 2.-4.09; 21.-23.10; 16.-18.12.
10. sessioon toimub märtsis 2022

Koolitajad-terapeudid on

Liis Hango – Liis on lõpetanud koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe (2003), pereteraapia väljaõppe (2016). Psühhodraamas kõrgeim tase - Trainer. Educator. Practioner sertifikaat (TEP, 2017). Psühhodraama Instituudi õppejõud, 15-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja ning praktiseeriv pere- ja paarisuhteterapeut.

Vahur Murutar – üks psühhodraama maaletoojatest Eestis. Õppinud Soome, Rootsi ja USA õpetajate käe all. T.E.P. 2008-st aastast. Koolitaja ja koolitajate väljaõpetaja. Muutumisimmuunsuse (ITC) coach 2012-st aastast.

Grupi suurus on kuni 16 inimest. Koolitused toimuvad vaheldumisi nii Tallinnas kui Tartus (välja arvatud intensiivsessioonid).

Kursuse kogumaksumus on 2200 eurot (I õppeaasta maksumus on 1675 eurot ja II õppeaasta maksumus on 536 eurot), maksta saab igakuiselt 110 eurot. Lisandub tööruumide rendi tasu (u 60 eurot aastas).

Täpsem informatsioon Tartu Psühhodraama Instituudi programmi ja vastuvõtu kohta: pd@self.ee või Liis Hango liis@changeconsulting.ee, 5054500.