Tartu Psühhodraama Instituut pakub tegevuslike meetodite, sotsiomeetria ja psühhodraama alast väljaõpet kolme õppekava alusel:

1. PSÜHHODRAAMA RAKENDAJA KOOLITUS

Tegemist on psühhodraama ja tegevuslike meetodite alase baasväljaõppega, mis keskendub nii isiksuslikule kasvule kui professionaalsetele oskustele. Väljaõppe maht on 500 ak h ja see kestab 2 aastat.
 Rakendaja õppekava 2020-2022
 Rakendaja õppekava 2022, I aasta


2. PSÜHHODRAAMA GRUPIJUHI JA SOTSIMETRISTI KOOLITUS

Grupijuht saab väljaõppe tegevuslike meetodite kasutamiseks erinevate gruppidega, sh grupisuhete ehk sotsiomeetria arendamise oskused. Väljaõppe maht on 700 ak h ja see kestab reeglina 2 aastat. Väljaõppes osalemise eelduseks on rakendaja koolituse lõpetamine. Õppekava

3. PSÜHHODRAAMA LAVASTAJA KOOLITUS

Psühhodraama lavastaja on esimene rahvusvaheliselt ühtlustatud grupipsühhoterapeudi tase (CP - Certified Practitioner). Väljaõppe lõpetanu saab õiguse töötada grupipsühhoterapeudina tegevuslike meetoditega igal pool maailmas. Väljaõppe maht on 800 ak h ja see kestab reeglina vähemalt 3 aastat, sest peamise osa moodustab iseseisev praktika. Väljaõppes osalemise eelduseks on grupijuhi koolituse lõpetamine.
Õppekava

Rahvusvahelist psühhodraama koolitajate koolitus ehk TEP (Teacher. Educator. Practitioner) õpet viiakse läbi koostöös Nordic Board of Examinersi ja teiste psühhodraama instituutidega.


Järjekorranumbrilt juba kaheteistkümnes väljaõppegrupp alustas 2020. aasta suvel ning kolmeteistkümnes grupp alustab 2022 märtsis.

VAATA UUE VÄLJAÕPPEGRUPI INFOT SIIT.