SA Psühhodraama Instituut on osalenud ja ise läbi viinud järgmisi projekte: 

  • Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel (projektipartner 2015-2016)
  • Aktiivõppe meetodite koolitus VHK õpetajatele (2015-2016)
  • Psühhodraamameetodid ajaloo- ja ühiskonnaõpetuses (2015-2016)