Psühhodraama ei ole ainult täiskasvanutele! Eesti Psühhodraama Instituudis saavad ka lapsed, noored ja klassid kogeda selle meetodi võlu ning saada tuge õnnelikumaks kasvamiseks. Tutvu tegevustega lastele ja noortele.

TEGEVUSED LASTELE

Loovuse ja mängutund laste psühhodraama meetodil 
TARTUS ALUSTAVAD UUED GRUPID SEPTEMBRIST!

Grupiteraapia 4-12- aastastele lastele, kus nad saavad:

 • Õppida tundma oma tugevaid külgi ja uurida oma suhteid        teistega;
 • Olla täpselt sellised nagu nad soovivad;
 • Mängida ja lõbutseda ning avastada maailma mängides;
 • Läbi mängida enda keerulisi olukordi, erinevaid emotsioone ja kogemusi ning leida läbi mängu iseenda muredele lahendusi;
 • Proovida ja luua uusi stsenaariume ning rolle, treenides seeläbi oma spontaansust;
 • Suhtlemise ja koostöö kaudu õppida tundma enda ja teiste laste emotsioone                            ja kogemusi.
Kellele selline meetod sobib?

Laste psühhodraama sobib kõigile lastele, kes end ja maailma avastada soovivad. Lisaks on meetod heaks abiks:

 • koolide väikeklassidele, lasteaialastele tugiteenusena

 • lastele, kellel on keeruline toime tulla ärevuse, agressiivsuse, hirmu ja teiste emotsioonidega

 • lastele, kelle elus on toimunud suur muutus (vanemate lahutus, venna/õe sünd, lasteaia või kooli vahetus)

 • lastele, kes vajavad enesekindlust

Grupid on avatud Tartus (lisainfo) (ja mujal Eestis läbirääkimisel) 4-6-, 7-9- ja 10-12-aastastele lastele.
Igasse gruppi ootame 4-6 osalejat.

Hind: alates 340 eurot ühe lapse kohta (võimalik jaotada osamaksetena 4 kuu peale), mille sisse kuulub:

 • Eelvestlus lapsevanemaga

 • 10 iganädalast grupikohtumist

 • Järelvestlus lapsevanemaga

Hinnale lisanduvad grupikohtumistele eelnevad individuaalkohtumised lapsega (60 eurot kord).

Lisainfo ja registreerimine: huvi korral registreeri oma laps https://forms.gle/MeyWRGmMPLdFcfe5A  ja võtame seejärel soovijatega ühendust.


Kust laste psühhodraama pärit on? Psühhodraama meetodi lõi eelmise sajandi esimesel poolel Jacob Levy Moreno ja kuigi see põhineb spontaansusel ja mängul, on seda kasutatud pikka aega teraapiaks ja koolitusteks ainult täiskasvanutele. Tänapäeval on Euroopas mitmeid lähenemisviise, mis kohandavad psühhodraama tööks lastega. Laste psühhodraama rühmad sobivad 4–12-aastastele lastele, kuna on teaduslikke tõendeid selle kohta, et rühmakogemus avaldab mõju alates 4. eluaastast. Meie instituudi laste psühhodramaatikud tuginevad Saksamaal ning Bulgaarias kasutataval ja Alphonse Eichingeri välja töötatud ning Stefan Flegelskampi ja Milena Mutafchieva täiendatud lähenemisviisil.

Kuidas mänguline teraapia välja näeb?

Enne rühmaga liitumist kohtuvad grupi läbiviijad lapsevanemaga ning seejärel iga lapsega eraldi, et teha esmane tutvustus ja kaardistada lapse vajadused. Selleks kasutatakse loomade kujundeid ja muid sümboleid, mille kaudu laps saab oma muresid või probleeme väljendada. Rühmaga tegeleb 2 psühhodramaatikut, kes pööravad tähelepanu iga lapse baasvajadustele (turvatunne, kontrollivajadus, enesehinnang ja mängurõõm). Laste psühhodraama rühmades kasutatakse töövõttena mänge, milles lapsed loovad ühise stsenaariumi ja valivad endale rollid. Teraapia pikkus on 1 tund ja sama grupiga kohtutakse 10 nädala jooksul. Lapsed saavad mänguga samaaegselt arendada turvalises keskkonnas oma toimetuleku- ja suhtlemisoskusi ning seeläbi saavutada enda ja teistega parema tasakaalu. Kohtumiste lõppedes järgneb tagasisidevestlus lapsevanemaga.

Laste psühhodraama koordinaator Eesti Psühhodraama Instituudis on Marju Loorits, e-mail:
lapsed@psyhhodraama.ee

NOORTE PSÜHHODRAAMA

TEGEVUSED NOORTELE JA KLASSIDELE

Saame kokkuhoidvamaks klassiks

Tutvustus: Praktiline koolitus on mõeldud klassidele (väga oodatud on osa võtma ka õpetaja/klassijuhataja), kes soovivad saada kokkuhoidvamaks ja koostöisemaks grupiks, kus igaüks on oluline liige. Erinevate tegevuslike meetodite abil (sotsiomeetria, rollimäng, sotsiodraama) uurime klassi suhteid ja sisekliimat ning erinevate grupiliikmete vajadusi. Üheskoos leiame lahendusi, kuidas saavutada klassis kõrgem rahulolu.

Kohtumisele klassiga eelneb lühike (30 min) kohtumine klassijuhatajaga, et saada ülevaade grupi vajadustest.


Programm aitab noortel mõista:
 • Milline grupp on nende klass ning millist rolli mängib igaüks selles klassis?
 • Kuidas on olla selle grupi liige?
 • Kuidas teha nii, et igaüks klassis tunneks end hästi?
 • Millised inimesed on erinevad klassikaaslased ning kuidas toetada igaühe ainulaadsust?
 • Kuidas olla koos, kartmata jääda iseendaks?
 • Milline tagasiside on suhteid arendav/edasiviiv?
Maht ja sihtgrupp:
  · 1.-4. klass: 2 kohtumist x 1,5 tundi
   · 5.-10. klass: 2 kohtumist x 1,5 tundi

NB! Kui klassis on suhted keerulised, siis võib olla vajalik teha rohkem kohtumisi.

Hind klassile: 1 kohtumine 260 eurot, hinnale lisandub koolitajate transpordikulu

Lisainfo ja registreerimine: huvi korral saada meil noored@psyhhodraama.ee ja võtame seejärel ühendust. Lisainfot saab lugeda SIIT.

Sotsiaalsete oskuste treening ja enesearengugrupp

TARTUS AVANEB GRUPP VEEBRUARIST!

Tutvustus: Kursusel osalemine aitab noortel paremini mõista ennast ja oma kohta maailmas. Erinevate tegevuslike meetodite abil (sotsiomeetria, rollimäng, sotsiodraama) ning grupi toel õpime, kuidas:

 • mõista oma suhteid iseenda ja teiste inimestega
 • sõnastada ja õppida oma eesmärke saavutama
 • arendada oma loovust ja spontaansust
 • õppida konflikte lahendama ilma suhteid kahjustamata
 • luua teistega uutmoodi suhteid ja nautida suhtlemist
 • vaadata ennast ja teisi uuest vaatenurgast ning panna end teiste inimeste olukorda juhtida paremini oma emotsioone
 • leida uusi sõpru ja laiendada oma võrgustikku
 • tunda end väärtustatu ja ainulaadsena

Maht: 2,5 tundi kuus vahemikus oktoober kuni veebruar

Sihtgrupp: 6-10 noort vanuses 12-17

Hind: I poolaasta ühele osalejale 130 eurot (võimalik jaotada osamakseteks)

Lisainfo ja registreerimine: huvi korral saada meil noored@psyhhodraama.ee ja võtame seejärel soovijatega ühendust.


Miks noorte psühhodraama on hea mõte? Isiksuslikku arengut toetavad kohtumised pakuvad arusaama, et noor on mõistetud ka väljaspool perekonda, ning see on koht, kus noor saab oma küsimustele vastused leida.

Kellele selline meetod sobib? Kõigile soovijatele, teiste seas ka:
   ·  noortele, kes on kogenud ärevust, konfliktiolukordi suhetes, agressiivsust, hirme ja foobiaid, eakaaslaste seas tõrjutust
   ·  noortele, kellel on kohanemis- või õpiraskusi koolis, raskusi enda aktsepteerimisel ning suhtlemisel vanemate ja eakaaslastega jne.

 

Noorte psühhodraama koordinaator Eesti Psühhodraama Instituudis on Kati Toobal, e-mail:
noored@psyhhodraama.ee

Gruppe juhendavad:

Marju Loorits

Psühhodraama rakendaja, Eesti Psühhodraama Instituut
Laste psühhodraama grupijuht, Institute for Humanistic Psychotherapy with Children, Bulgaaria
Lastejooga õpetaja, Laste Jooga MTÜ
Ema 8- ja 9-aastasele lapsele

Kati Toobal
Psühhodraama lavastaja, Eesti Psühhodraama Instituut
Laste psühhodraama grupijuht, Institute for Humanistic Psychotherapy with Children, Bulgaaria
Ema 12-aastasele lapsele