/PRAKTILISED TÖÖTOAD  /
töötubasid viivad läbi Tartu Psühhodraama Instituudi õppejõud ja õpilased

/ APARAADITEHASE ERINEVATES RUUMIDES


TÖÖTUBA 1: Kellavärgist džässorkestrini – ENE KULASALU (TEP)
TÖÖTUBA 2: Kohtumine ja neuroteadus – ANU PARTS (CP)
TÖÖTUBA 3: Kohtumine kui peegel - KARIN POHLA ja MAIA JELISSEJEVA (CP)
TÖÖTUBA 4: Kohtumiste anatoomia - KATI-RIIN SIMISKER ja LIIS AAVASTE-HANGO (TEP)
TÖÖTUBA 5:  Rollikohtumised ja eetika - ENE VELSTRÖM (TEP) ja MIHKEL VELSTRÖM (CP)

Praktilisi psühhodraama töötubasid toimub konverentsipäeva pealelõunal paralleelselt kokku viis. Iga osaleja saab valida kolm meeldivamat ning osa võtta neist ühest. Töötubadesse eelnevalt registreeruda ei ole vaja - jäta oma lemmikud meelde. Lõpliku valiku töötubadesse jaotamise osas teevad korraldajad.
________________________________________________________________________________________________________________________________________


/ TÖÖTUBA 1
                                                                                                                                
/KELLAVÄRGIST DŽÄSSORKESTRINI: 

töökoosolek kui vaimujõudu andev kohtumine


Tihtipeale on inimestel keeruline osaleda töökoosolekutel, toimugu need siis silmast silma või veebikohtumisena. Ometi eeldab kaasaegne arusaamine seda, et teabe jagamine ja vahendamine aitab kõigil kaasas olla asutuse või organisatsiooni edu ja heaolu loomisel ning pühenduda sellele.

Töökultuurid erinevatel koosolekutel peegeldavad ka üldisemaid väärtusi ning need võivad olla inimeste vaimsele tervisele kahjustavad või toetavad. Kõige kiiremini saab organisatsioonis inimeste tegevust puudutavate väärtuste olemasolust ja mõjust aru töökoosolekul olles. Wyatt Woodsmall on jaganud organisatsioonid neis sisalduva käitumise ja suhtumise alusel viieks põhimetafoori alusel. Kasutan metafoorideks meile hetkel enam-vähem ühtemoodi mõistetavaid sõnu: kellavärk, taimeaed, malemäng, organism, džässorkester. Töötoa põhiküsimus: kuidas koosolekut kasutada vaimse tervise ja sotsiaalse heaolu loomiseks ja hoidmiseks?


/ TÖÖTOA VIIB LÄBI

/ ENE KULASALU / psühhodraama koolitaja, TEP Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychother

________________________________________________________________________________________________________________________________________


/ TÖÖTUBA 2

/ KOHTUMINE TÄNAPÄEVASE NEUROTEADUSE VAATES

Inimesel on 100 miljardit närvirakku. Nende toimimise kohta on viimastel kümnenditel tehtud rohkelt avastusi ja ometi on küsimusi rohkem kui vastuseid.  

Inimese närvisüsteemi pärilik unikaalsus, millele on lisandunud elu jooksul omandatud kogemused, annab meie kokkusaamistele pereliikmete, sõprade ja kolleegidega lõputult erinevaid kombinatsioone. Zerka Moreno on öelnud: „Kaks inimest ei koge maailma ühtmoodi. Erinevuste abil saavad nad teineteist täiendada.“

Oleme elus kogenud, et üks kohtumine sujub ladusalt ja teine kulgeb üle kivide- kändude. Mis loob harmooniat ja kuidas sünnib konflikt? Kuivõrd oleme oma närvisüsteemis protsessidest teadlikud ning kuidas saame toimuvat mõjutada?  

Kuidas tähendusrikkalt ja mõjusalt kohtuda?

/ TÖÖTOA VIIB LÄBI 

/ ANU PARTS  / täiskasvanute koolitaja ja nõustaja, psühhodraama lavastaja, CP Certified Practitioner

________________________________________________________________________________________________________________________________________


/ TÖÖTUBA 3


 / KOHTUMINE KUI PEEGEL

Peeglit on alati peetud maagiliseks esemeks. Vanadest aegadest on arvatud, et see ei peegelda mitte ainult inimese füüsilist keha, vaid ka energeetilist informatsiooni. Peegleid on austatud ja kardetud, peetud teispoolsuse ukseks, peeglitelt on küsitud nõu.

Praegugi kõlab peegel mitmetes valdkondades, nii aforismides (inimene peegeldub oma tegudes) kui ka vanasõnades (silm on hinge peegel) või näiteks psühholoogide töös (tunnete peegeldamine).

Kuivõrd rahul oled sa sellega, mida peeglist näed? Kas tahaksid peegelpilti kuidagi muuta? Kui jah, siis kelle või mille jaoks?

Töötoas kohtume meie elu oluliste peeglitega ja uurime, kuidas saavad nendest tulenevad peegeldused meie töösuhteid mõjutada.


 / TÖÖTOA VIIVAD LÄBI

 / KARIN POHLA /
õpetaja ja koolitaja 
"Olen oma töös ikka ja jälle kogenud, kuidas klass on õpetaja peegel. Ja kui palju olen ma õpilastelt õppinud! Minus on jätkuv uudishimu ning aina kasvav julgus võtta vastu oma elu peegeldusi."

/ MAIA JELISSEJEVA /
psühhodraama lavastaja, CP
"Olen psühhodraamas ja psühhodraamaga üle kümne aasta. Selle ajaga on mu peeglid puhtamaks ja peegeldused selgemaks muutunud. Kasutan psühhodraama võtteid igapäevases töös ning jagan ülihea meelega teistele."

________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ TÖÖTUBA 4

/KOHTUMISTE ANATOOMIA

Olete oodatud meie töötuppa, kui tahate lähemalt uurida ja mõtiskleda selle üle, miks mõned inimesed on meile arusaamatud? Nendega asju ajades suhtlus ja koostöö kohe ei taha edeneda - teineteisest arusaamine on vaevaline ning "tele" ei tööta. Võib-olla on asi neis, võib-olla meis, võib-olla mõlemas ja milleski veel ...
Töötoas uurime:  
- mis on tõeline kohtumine?
- mis on tele?
- mis takistab tõelist kohtumist?
- millal me päriselt ei kohtugi?


/ TÖÖTOA VIIVAD LÄBI


/ KATI-RIIN SIMISKER / psühhiaater-psühhoterapeut , psühhodraama rakendaja 
"Minu igapäevane töö arstina on suuresti üles ehitatud kohtumistele, mille õnnestumine või ebaõnnestumine tundub esmapilgul prognoosimatu. Miks aga mõned kohtumised on paremad kui teised? Mis on need nähtamatud ja nähtavad tegurid kohtumises? Seda hakkamegi üheskoos meie töötoas uurima."  

/ LIIS AAVASTE-HANGO /   psühhodraama lavastaja ja õppejõud, TEP Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy, pere- ja paarisuhteterapeut.  
"Minu igapäevase töö sisu on inimestevahelist tele tekitada ja soodustada. Proovin ehitada kohtumisi, kus kõik osapooled on kuuldud ja nähtud - mõistetud. Miks see vahel võtab väga palju aega ja vahel ei olegi võimalik, seda uurime ka töötoas."

________________________________________________________________________________________________________________________________________

/ TÖÖTUBA 5

/ ROLLIKOHTUMISED JA EETIKA

Meie töörollid toetuvad eetikale, mõtestatusele, miks ja kuidas me oma töörolli täidame. Kohtudes inimestega tööl ametlikult koosolekutel või mitteametlikult koridoris, on meil arusaam, milline on õige ja vale käitumine. Mingitel kohtumistel kogeme eetilist raputust.

Rollikohtumiste ja eetika töötuba on loodud, et saada vastus küsimustele:

- kuidas on eetiline suhtuda töörollis üksteisesse (kolleegidena, juhtidena, spetsialistidena) ning kuidas klientidesse?

- kuidas rollipiirid- ja teadlikkus tööalaseid kohtumisi mõjutavad?
- kas töörollist üldse on võimalik tõeline kohtumine?
- mida teha, kui inimeste töörollide eetika töökohal on erinev ja ei sobi kokku?
- millise vabaduse rolliline käitumine annab ja millise pinge lisab?
ja KUIDAS kohtuda rollile kohaselt eetikaga vastuollu minemata?

Ehk lühidalt - uurime, milline on siis eetiline käitumine, suhtlemine ja suhestumine töörollis ja –kohtumistel ning kuidas toime tulla topeltrollide eetilise väljakutsega.

/ TÖÖTOA VIIVAD LÄBI

/ENE VELSTRÖM / psühhodraama koolitaja, TEP Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy. Osalenud aktiivselt Eesti töömaastikul erinevates töörollides 38 aastat.

/ MIHKEL VELSTRÖM /  psühholoog, psühhodraama lavastaja, CP Certified Practitioner. Tööteekond psühholoogi ja psühhodramaatikuni on olnud kogemusterikas ja täidetud erinevate rollidega.

________________________________________________________________________________________________________________________________________


TAGASI AVALEHELE